Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Woekerpolis aanpassen

Woekerpolis aanpassen binnen de fiscale grenzen
De afgelopen jaren is er veel gesproken in de kranten en de media over woekerpolissen. Beleggingsverzekeringen ( vaak hypotheek belegging polissen) met veel te hoge kosten of veel te dure risicopremies hebben ons allemaal dankzij de media aandacht  flink bezig gehouden. Uiteindelijk hebben veel gedupeerden een schadevergoeding op grond van collectieve compensatieregelingen ontvangen en deze regelingen werden veelal uitgevoerd via een verlaging van de productkosten en/of een verlaging van premies voor bepaalde risicodekkingen. Maar of dit voldoende uitwerking heeft gegeven is nog steeds de vraag?

In het algemeen bestaan beleggingsverzekeringen uit twee componenten:

 • Een component voor beleggingen; en
 • Een component voor overlijdensrisicoverzekering

Verzekeraars bieden de mogelijkheid om de verzekering om te zetten in een nieuwe verzekering met een andere vorm (bijvoorbeeld bankspaarpolis of garantie-winstdelingpolis). Daarbij wordt dan de overlijdensdekking – die in de polis verweven zit – losgekoppeld van de waarde-totaal-opbouw van de verzekering.

Zowel voor kapitaalverzekeringen als voor lijfrenteverzekeringen kan een omzetting in een ander verzekeringsvorm ( fiscaal) geruisloos plaatsvinden.

Voorwaarden zijn:

 • De verzekerde krijgt geen geld ter beschikking.
 • De verzekering krijgt geen andere fiscale status. (BOX 1 BOX3 etc)

Bij deze omzettingen zijn twee varianten mogelijk:

 1. De bestaande verzekering wordt integraal omgezet naar een nieuwe verzekering die fiscaal als één gemengde verzekering aangemerkt kan blijven;
 2. De omzetting bevat een splitsing in twee of meer fiscaal als losstaand aan te merken verzekeringsdelen. Die verzekeringsdelen vormen dan na de omzetting ieder voor een gedeelte fiscaal de voortzetting van de oorspronkelijke verzekering.

Aan de omzettingen zélf zijn geen fiscale gevolgen verbonden. Wel kunnen er voor kapitaalverzekeringen – niet voor lijfrenten – fiscale knelpunten ontstaan voor zover de oorspronkelijke premieniveaus en verzekerde bedragen zijn gewijzigd. Het gaat daarbij om de eerbiedigende werking van het fiscale regime vóór 1992 (Pré Brede Herwaardering) en om de bijzondere waarde vrijstelling van kapitaalverzekeringen gesloten vóór 15 september 1999. En mogelijk om de fiscale bandbreedte-eis van 1:10 voor premies van kapitaalverzekeringen.

Voor zover er fiscale knelpunten ontstaan na de omzetting in een nieuwe kapitaalverzekering als gevolg van verlagingen van kosten en overlijdenspremies, wordt onder voorwaarden goedgekeurd dat bij omzetting van een gemengde kapitaalverzekering de in totaal overeengekomen en betaalde premies op jaarbasis (zijnde de premiedelen voor de uitkering bij leven en overlijden tesamen) als maatstaf kunnen worden genomen.

Op deze wijze blijft de eerbiedigende werking van voorafgaande belastingregimes behouden, zolang dus de totaalpremie bij de omzetting niet wordt verhoogd.

Aanvullende voorwaarden die hierbij worden gesteld zijn:

 • De premieduur niet wordt verlengd;
 • De looptijd van de verzekering niet wordt verlengd;
 • Er geen wijziging is van verzekerde persoon;
 • Een nieuw verzekerd risico bij overlijden qua hoogte een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden is. (Het is dus niet mogelijk de overlijdensrisicoverzekering te laten vervallen)

Deze goedkeuring geldt voor situaties waarin de oorspronkelijke kapitaalverzekering wordt omgezet in een fiscaal als één nieuwe gemengde kapitaalverzekering aan te merken verzekering. Daarnaast geldt de goedkeuring voor situaties waarin de kapitaalverzekering wordt omgezet in fiscaal als twee of meer kapitaalverzekeringen aan te merken verzekeringen.

Voor de premiehoogte geldt daarbij het volgende:De nieuwe premie voor de verzekerde dekking bij leven kan worden gesteld op de oorspronkelijke premie die voor beide dekkingen gezamenlijk was verschuldigd, verminderd met de nieuwe, meestal lagere premie voor de losse overlijdensrisicoverzekering.

Aanpassen van de premie of premievrijstelling voor aanvullende verzekeringen (andere dan overlijdensrisicoverzekeringen)

Behalve een overlijdensrisicoverzekering kunnen ook andere, aanvullende dekkingen aan beleggingsverzekeringen zijn verbonden. Deze premiecomponenten kunnen meetellen als premie voor de gemengde verzekering (zowel voor de jaarpremiebetaling als voor de fiscale bandbreedte-eis van 1:10). Denk aan de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een zogenoemde verzorgingsclausule.

Verzekeraars kunnen bij wijze van compensatie de mogelijkheid bieden om de verzekering om te zetten door de premiecomponenten voor deze aanvullende verzekeringen te laten vervallen. Als daarbij de nieuwe totaalpremie gelijk blijft aan de oorspronkelijke totaalpremie, leidt dit per saldo echter tot hogere verzekerde rechten voor de uitkering bij in leven zijn. Om ook deze omzettingen van kapitaalverzekeringen fiscaal mogelijk te maken zonder verlies van eerbiedigende werkingen of in strijd te komen met de bandbreedte-eis van 1:10, is de hiervoor beschreven goedkeuring ook van kracht, onder voorwaarden dat:

 • de premieduur niet wordt verlengd;
 • de looptijd van de verzekering niet wordt verlengd;
 • er geen wijziging is van verzekerde persoon.