Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een verklaring van de werkgever. Hij of zij vult deze belangrijke verklaring in waarin je inkomenssituatie wordt toegelicht. De werkgeversverklaring is belangrijk voor de hypotheekaanvraag. Aangezien de meeste discussies met hypotheekinstellingen ontstaan over de werkgeversverklaring, hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet hoe de werkgeversverklaring ingevuld dient te worden. Uitgangspunt is het NHG-model werkgeversverklaring. Een groot aantal hypotheekverstrekkers accepteert alleen deze werkgeversverklaring opgesteld door de NHG. Je kan de NHG-model werkgeversverklaring, hier downloaden. Indien je werkgever zich aan deze invulinstructie houdt, lopen we geen onnodige vertraging op.

De werkgeversverklaring dient door slechts 1 persoon met pen (een en dezelfde liefst blauwe pen) te worden ingevuld en ondertekend.

 • Er mag geen gebruik maken van een correctiestift en/of correctievloeistof;
 • Let erop dat de werkgever alle vragen beantwoordt en/of de daarvoor geschikte vakjes aankruist;
 • De datum indiensttreding dient in overeenstemming te zijn met de datum die vermeld staat op de salarisstroken. Indien dit niet het geval is dien je een duidelijke schriftelijke uitleg bij te voegen, opgesteld en ondertekend door uw werkgever;
 • Je adresgegevens dienen in overeenstemming te zijn met de gegevens die vermeld staan op de salarisstroken en eventuele bankafschriften. Indien dit niet het geval is dien je ook hier een duidelijke schriftelijke uitleg bij te voegen, opgesteld en ondertekend door uw werkgever;
 • Bij een contract voor bepaalde tijd waarbij de intentie aanwezig is om het contract over te laten gaan in een contract voor onbepaalde tijd, dien je bij dat deel van de werkgeversverklaring een extra handtekening en een extra bedrijfsstempel geplaatst te worden.

Onderdeel “inkomen” van de werkgeversverklaring volgt hier een korte toelichting:

 • Het totaal van bruto basissalar
 • basissalaris XXXX dient het aantal betaalperioden volledig doorgerekend te worden en in overeenstemming te zijn met het op de salarisstroken vermelde salaris. Indien er een verschil is dient uw werkgever dit separaat op officieel briefpapier toe te lichten. Deze toelichting dient ondertekend te zijn en voorzien te zijn van een firmastempel;
 • Het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag aan vakantietoeslag;
 • Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen;
 • Alleen de vaste onvoorwaardelijke 13e maand dient opgegeven te worden;
 • Bij dit punt verzoeken wij u de laatste 12 maanden van de provisie separaat op briefpapier aan te geven;
 • Een vaste eindejaarsuitkering mag je meenemen mits deze onvoorwaardelijk is (niet zijnde tantième);
 • Gaarne opgave te doen van het overwerk van de laatste 12 maanden, eventueel separaat op officieel briefpapier;

Een gedeelte van de werkgeversverklaring kan onder andere gebruikt worden voor nog niet genoemde maar wel uitgekeerde vaste onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. Hierbij kunt u denken aan omzetpremie, filiaalpremie, prestatietoeslag (indien in arbeidscontract/ CAO opgenomen).

Overige aandachtspunten

Deelname aan Fietsplan Laptop/PC-privé of dergelijke projecten, graag op even als verstrekte onderhandse lening;

De werkgeversverklaring dient te allen tijde volledig ondertekend te worden en voorzien te zijn van een firmastempel. Indien deze stempel niet voorhanden dient de werkgever dit op briefpapier van de werkgever te bevestigen.

Toetsinkomen is de som van:

 • brutojaarsalaris;
 • vakantietoeslag: het daadwerkelijke bedrag aan vakantietoeslag of 100% van de waarde van de vakantiebonnen c.q. tijdspaarfonds;

pensioen-, AOW- of VUT-uitkering: de totale jaarlijkse uitkering uit pensioenfonds of -verzekering en/of AOW- (incl. vakantietoeslag) en/of VUT-uitkering (NHG Norm 6.6);

 • (sociale) uitkering (NHG Norm 6.4);
 • onregelmatigheidstoeslag, mits structureel: het bedrag over de laatste 12 maanden;
 • provisie, mits structureel: het bedrag over de laatste 12 maanden;
 • overwerk, mits structureel: het bedrag over de laatste 12 maanden;
 • vaste 13e maand;
 • vaste eindejaarsuitkering, mits niet afhankelijk van bedrijfsresultaat;
 • inkomen uit een flexibele en/of overige arbeidsrelatie (NHG Norm 6.2);
 • inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf (NHG Norm 6.3)
 • alimentatie ten gunste van de aanvrager (NHG Norm 6.5);
 • VEB-toelage, verminderd met de alimentatie ten gunste van de ex-partner.

Geen deel uit van het toetsinkomen zijn

 • Onkostenvergoedingen, zoals reis- en representatiekostenvergoedingen
 • vergoedingen voor een ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld een interimregeling voor ambtenaren)
 • levensloop en/of pensioencompensatie maken

Alimentatie
Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie blijft ten aanzien van het toetsinkomen buiten beschouwing omdat het hier gaat om een tegemoetkoming in de te maken kosten voor de kinderen. Partneralimentatie wordt wel beschouwd als inkomen.

De hoogte van het bedrag van de alimentatie dient te zijn vastgelegd in een gerechtelijke uitspraak of in de notariële overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Indien de twee ex-partners tussentijds besluiten de alimentatieverplichting stop te zetten, dient dit eveneens door tussenkomst van een gerechtelijke uitspraak of een notariële overeenkomst te worden bekrachtigd, waarbij tevens wordt vastgelegd dat de verplichting nimmer meer kan worden herroepen. Een verklaring tussen twee ex-echtelieden op basis van een goede verstandhouding is in dit geval niet geldig.

Het inkomen dat wordt verkregen uit alimentatie kan tot het toetsinkomen worden gerekend voor de periode die is vastgesteld, mits de alimentatie ten gunste van is de aanvrager (niet ten behoeve van de kinderen) en de alimentatie gebaseerd is op een rechterlijke uitspraak of is vastgelegd in de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap.