Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

toetsinkomen

Het toetsinkomen is de som van:

 • brutojaarsalaris;
 • vakantietoeslag: het daadwerkelijke bedrag aan vakantietoeslag of 100% van de waarde van de vakantiebonnen c.q. tijdspaarfonds;
 • pensioen-, AOW- of VUT-uitkering: de totale jaarlijkse uitkering uit pensioenfonds of -verzekering en/of AOW- (incl. vakantietoeslag) en/of VUT-uitkering (NHG Norm 6.6);
 • (sociale) uitkering (NHG Norm 6.4);
 • onregelmatigheidstoeslag, mits structureel: het bedrag over de laatste 12 maanden;
 • provisie, mits structureel: het bedrag over de laatste 12 maanden;
 • overwerk, mits structureel: het bedrag over de laatste 12 maanden;
 • vaste 13e maand;
 • vaste eindejaarsuitkering, mits niet afhankelijk van bedrijfsresultaat;
 • inkomen uit een flexibele en/of overige arbeidsrelatie (NHG Norm 6.2);
 • inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf (NHG Norm 6.3)
 • alimentatie ten gunste van de aanvrager (NHG Norm 6.5);
 • VEB-toelage, verminderd met de alimentatie ten gunste van de ex-partner.
   

Geen deel uit van het toetsinkomen zijn

 • Onkostenvergoedingen, zoals reis- en representatiekostenvergoedingen
 • vergoedingen voor een ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld een interimregeling voor ambtenaren)
 • levensloop en/of pensioencompensatie maken
   

Alimentatie
Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie blijft ten aanzien van het toetsinkomen buiten beschouwing omdat het hier gaat om een tegemoetkoming in de te maken kosten voor de kinderen. Partneralimentatie wordt wel beschouwd als inkomen.

De hoogte van het bedrag van de alimentatie dient te zijn vastgelegd in een gerechtelijke uitspraak of in de notariële overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Indien de twee ex-partners tussentijds besluiten de alimentatieverplichting stop te zetten, dient dit eveneens door tussenkomst van een gerechtelijke uitspraak of een notariële overeenkomst te worden bekrachtigd, waarbij tevens wordt vastgelegd dat de verplichting nimmer meer kan worden herroepen. Een verklaring tussen twee ex-echtelieden op basis van een goede verstandhouding is in dit geval niet geldig.

Het inkomen dat wordt verkregen uit alimentatie kan tot het toetsinkomen worden gerekend voor de periode die is vastgesteld, mits de alimentatie ten gunste van is de aanvrager (niet ten behoeve van de kinderen) en de alimentatie gebaseerd is op een rechterlijke uitspraak of is vastgelegd in de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap.