Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Slaap Apneu kan ervoor zorgen dat je NIET mag autorijden !

Rijbewijs

Autorijden is niet toegestaan voor mensen met onbehandelde apneu, volgens duidelijke wetgeving. De wettekst benadrukt met name het optreden van ademstops, gemeten als de Apneu Hypopneu Index (AHI), wat het aantal (bijna) ademstops per uur weergeeft.

De AHI wordt standaard gemeten tijdens een slaaponderzoek bij de diagnose in het ziekenhuis. Voor categorieën B (personenauto's) en A (motoren) geldt:

Personen met het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) kunnen rijgeschikt worden verklaard als uit een specialistisch rapport blijkt dat gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden een adequate behandeling heeft plaatsgevonden. Onder adequate behandeling wordt verstaan een Apneu-Hypopneu-Index (AHI) van minder dan 15 per uur, beoordeeld door een specialist met ervaring in slaapgerelateerde stoornissen.

Met andere woorden, als u twee maanden succesvol behandeld wordt, mag u weer autorijden. Voor rijbewijzen van categorieën C (vrachtwagens) en D (bussen) geldt dat u minstens drie maanden adequaat behandeld moet worden.

Norm voor goede behandeling kan over het algemeen goed worden gehaald

De meeste mensen bereiken met de behandeling via CPAP of MRA een AHI van onder de tien, vaak zelfs onder de vijf. Hiermee voldoen ze ruimschoots aan de normen van het CBR en worden dus als rijgeschikt beschouwd.

De arts en u hoeven het niet te melden

Hoe gaat het in zijn werk als u net gediagnosticeerd bent? De arts die de diagnose stelt, heeft geen meldingsplicht en zal dit vanwege het medisch beroepsgeheim ook niet vrijwillig melden. Moet u het dan melden? Slaapapneu wordt beschouwd als een verworven aandoening, en u bent niet wettelijk verplicht dit door te geven. Het wordt relevant wanneer u bij het vernieuwen van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring moet invullen.

Is het zinvol om zelf een eigen verklaring in te sturen?

Is het verstandig om het zelf direct aan het CBR te melden voor beoordeling? Het CBR adviseert hierover op hun website om geen haast te maken: vul pas uw eigen verklaring in als u onder behandeling bent en uw AHI kent.

Als u in de gezondheidsverklaring aangeeft dat u apneu heeft, duurt het geruime tijd voordat u een reactie van het CBR krijgt. De kans is dus groot dat op het moment dat u hoort dat u eigenlijk niet rijgeschikt bent, u inmiddels wel weer rijgeschikt bent omdat u dan al twee of drie maanden succesvol behandeld wordt.

Let wel, gedurende al die tijd, voordat u het besluit van het CBR hoort, beschikt u formeel over een geldig rijbewijs en kunt u formeel gezien blijven rijden. Dus het zelf aanmelden voegt weinig toe en wordt afgeraden. Bovendien, als u zichzelf aanmeldt, bent u voor de rijbewijscategorieën A en B meteen onderworpen aan een herkeuring na een jaar. Bij effectieve behandeling moet u daarna ten minste elke drie jaar opnieuw worden gekeurd. Voor de grote rijbewijzen C en D in combinatie met apneu is altijd een jaarlijkse keuring verplicht. Voor beroepschauffeurs kunnen aanvullende afspraken met de werkgever worden gemaakt.

Is het verstandig om te blijven rijden?

Een andere overweging is of het verstandig is om (te blijven) rijden als u weet dat u slaapapneu heeft en nog niet goed wordt behandeld. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Als u slaperig wordt, wordt het afgeraden en langere afstanden zou u zonder meer niet moeten willen ondernemen. We zijn er tot dusver van uitgegaan dat de behandeling effectief is. Maar als u nog worstelt met het masker of de beugel, moeten we het autorijden ontraden gedurende de tijd dat u niet adequaat behandeld wordt. Vermijd het risico van ongelukken in het belang van uzelf en anderen. Als blijkt dat u weet dat u slaapapneu heeft en uw behandeling heeft nog te weinig effect, kunt u ook alsnog in de problemen komen.

Rijbewijs verlengen

De meeste mensen krijgen pas weer te maken met het CBR bij het vernieuwen van hun rijbewijs. Dan moeten ze een Gezondheidsverklaring invullen. Bij vernieuwing vanaf de leeftijd van 75 jaar hoort daar standaard ook een keuring door een arts bij.

De betreffende vraag op de gezondheidsverklaring is: Hebt u wel eens last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen? Hier zal iemand met onbehandelde matige of ernstige apneu vaak met ja op moeten antwoorden. En voor wie nog twijfelt is er de toelichting: Abnormale slaperigheid overdag komt voor bij het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS).

Op het moment dat u dit, naar waarheid met ja invult, kan uw rijbewijs niet zonder meer verlengd worden. Dan is een medische verklaring* nodig dat u adequaat behandeld wordt. Deze verklaring mag door de eigen behandelend specialist afgegeven worden. Een afspraak maken met de kliniek kost tijd. Zorg dus tijdig dat u zo’n verklaring van uw behandelend arts krijgt, zodat u die meteen bij uw aanvraag mee kunt sturen. In geval van twijfel behoudt het CBR het recht om een andere specialist te raadplegen of een test af te laten nemen. Is er bij u géén sprake van abnormale slaperigheid overdag (bij geen of bijvoorbeeld a-symptomatische OSA) dan kunt u de betreffende vraag op de gezondheidsverklaring naar waarheid met nee invullen. Dat lijkt ook te gelden als u lange tijd (langer dan de gestelde termijn) géén last van slaperigheid overdag heeft door effectief gebruik van een OSA-hulpmiddel. De Gezondheidsverklaring moet u naar waarheid invullen en ondertekenen.

De beste manier om te voorkomen dat u uw auto maanden aan de kant moet zetten, is ervoor te zorgen dat u goed behandeld wordt voor apneu en tijdig, minimaal 6 maanden voordat uw rijbewijs moet worden vernieuwd, de verlengingsprocedure in te zetten. Vul bij voorkeur de digitale 'Gezondheidsverklaring' in op www.cbr.nl. De weg via de identieke oudere papieren 'Eigen Verklaring' vraagt meer tijd!

Heeft u nog verdere vragen, kijk dan eerst op de CBR-website: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/hoe-kan-ik-rijden-met/slaapapneu.htm

Apneu & Rijbewijs

November 27, 2023 meer info@burovanhoof.nl